Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου 2015

Χειριστήριο κωδωνοκρουσίας - church bell controller

Νέο Χειριστήριο κωδωνοκρουσίας απο 1 εώς 4 καμπάνες. Πολύ εύκολος χειρισμός. Το ποιο οικονομικό μοντέλο της BELLTRONICS. Το ποιο οικονομικό χειριστήριο κωδωνοκρουσίας της αγοράς.

New Controller peal of 1 to 4 bells. Very easy handling. Which economic model BELLTRONICS. The most inexpensive controller peal, in market.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου