ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ

Χειριστήρια κωδωνοκρουσίας και ωρολογίων με lcd οθόνη
church bell controller - clock controller
MODEL: BC8AM
Χειριστήριο κωδωνοκρουσίας κινούμενων καμπανών με αυτόματα 
προγράμματα έναρξης κίνησης και χειροκίνητη λειτουργία.
Δυνατότητα οδήγησης 8 κινητήρων κίνησης και 8 ηλεκτροσφυριών.

Control moving peal of bells with automatic
Drive into programs and manual mode.

Driving Ability 8 drive motors and 8 electric hammer.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MODEL: BC8L

Χειριστήριο κωδωνοκρουσίας 8 καμπανών με 65 προγράμματα κωδωνοκρουσίας και δυνατότητα λειτουργίας ωρολογίου κωδωνοστασίου με αυτόματη αλλαγή ώρας θερινής - χειμερινής.

Controller 8 peal of bells with 65 programs peal and functionality belfry clock with automatic summer time - winter.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MODEL: BKL 1 - 4


New Controller peal of 1 to 4 bells. Very easy handling. Which economic model BELLTRONICS. The most inexpensive controller peal, in market.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


MODEL: BCA


Νέοι ηλεκτρονικοί εγκέφαλοι Chronotron Quartz ακριβείας με απόκλιση 1 λεπτό το χρόνο, με αυτόματη αλλαγή της ώρας θερινή - χειμερινή και δυνατότητα κτήπων ωρών και ημιώρων.

New electronic brains Chronotron Quartz, accurate to within one minute per year, with automatic change of summer time - winter and ability rings hours and half hours.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------